top of page

LEHIGH ACRES KOTE

Kote detay

3400 Lee Blvd, Unit 102 Lehigh Acres, FL 33971

Kote Orè

Lendi              7:00 AM - 8:00 PM

Madi              7:00 AM - 8:00 PM

Mèkredi      7:00 AM - 8:00 PM

Jedi           7:00 AM - 8:00 PM

Vandredi                 7:00 AM - 8:00 PM

Samdi

Asirans Aksepte

  • Florida Blue - BlueMedicare

  • Florida Blue - myBlue

  • Blue Cross Blue Shield

  • Orijinal Medicare

  • Oto-peye

ymary care.jpg

Swen Prensipal

Design sans titre.jpg

Swen granmoun aje

v.jpg

Swen vityèl

Swen ou bezwen an, tout nan yon sèl kote

Èske w ap chèche yon doktè fanmi nan Fort Myers? Tout bezwen swen medikal ou yo pran swen nan Sanitas Medical Center. Anplis swen prensipal, nou ofri pwogram sante, travay laboratwa ak imaj dyagnostik. Nou ofri tou vizit telesante ak vaksen jeneral.

Nou la pou nou pran swen tout bezwen medikal prensipal ou yo, ki gen ladan lekòl ak espò fizik ak vaksen rekòmande. Kèlkeswa sa ou bezwen, founisè swen sante zanmitay nou yo pare pou ede ou. Nou aksepte Florida Blue, Medicare ak pasyan ki peye tèt yo.

Sant Medikal Sanitas yo ofri orè pratik, konsa ou ka jwenn yon dat ak lè ki travay pou ou. Pran yon randevou sou Entènèt nan kèk minit sèlman, oswa rele nou pou pran yon randevou.

bottom of page