top of page

Sèvis Medikal

Swen Prensipal

Navigasyon swen sante ka akablan. Li ka fè w santi w tankou w ap bloke nan yon labirent. Avèk Sant Medikal Santé Plus, ou p ap janm santi w pèdi. Isit la, doktè swen prensipal ou a se gid vwayaj swen sante ou, ki mete ou sou bon chemen pou tout bezwen sante ou.

Ou gen aksè a yon ekip swen prensipal ki pale angle, panyòl ak kreyòl, nou ofri yon gwo gwoup doktè, jeran ka, enfimyè, asistan medikal, ak anplwaye sipò. Chak doktè swen prensipal satisfè tout egzijans Etazini yo pou yo vin doktè ki gen lisans nan medikaman entèn oswa nan medikaman fanmi, e anpil moun gen plis espesyalizasyon nan medsin jeryatrik ak lòt domèn.

Doktè swen prensipal Santé Plus Medical ou a konekte ou ak tout sèvis nou genyen pou nou ofri yo. Si w bezwen wè yon espesyalis, doktè prensipal ou a ap ede w prepare. Doktè w la pral asire w ke w gen tès dyagnostik oswa imaj ou bezwen pou tan w ap pase ak espesyalis ou a byen pase.

Isit la, ou se tankou yon pati nan fanmi an. Ou pral jwenn swen rapid ak ekspè nan sèvis siyati nou an, ki ofri yon eksperyans pèsonalize ki pa gen parèy. Tout moun trete w tankou yon moun ou renmen anpil.

bottom of page