top of page
White Green Gradient Health Is Our Priority YouTube Thumbnail.jpg
Design sans titre.jpg

Swen granmoun aje

Sèvis Medikal

Apwòch konplè nou an nan swen granmoun aje ak byennèt kont pou chak aspè nan lavi ou - fizik, mantal, emosyonèl, ak sosyal. Swen pèsonalize, tout moun ka gen ladan terapi fizik, konsèy, plan nitrisyon, ak lòt ajisteman fòm nan konbinezon ak nenpòt tretman ki nesesè. Nou la pou panche nan, koute, ak ranfòse kò a, lespri, ak lespri. Fanmi doktè, enfimyè nou yo, ak lòt founisè yo souvan resevwa fòmasyon espesyal nan medikaman jeryatrik pou ede granmoun aje ki gen pwoblèm sante ak maladi ki gen rapò ak laj yo. Pou ede w konprann bezwen kò w k ap evolye, nou ofri tès depistaj ak tès sa yo:

 • Jesyon tansyon

 • Jesyon ak edikasyon dyabèt

 • Jesyon kolestewòl ak edikasyon

 • Kansè Kolorektal ak lòt tès depistaj kansè

 • Evalyasyon medsin jeryatrik

 • Tès pou tande

 • Depistaj memwa

 • REFERE A:

 • Sèvis Omonye

 • Ekipman medikal dirab pou lwe

 • Sante Lakay

 • Hospice

 • Reyabilitasyon pou pasyan ki entène (IP) ak pou pasyan ekstèn (OP).

 • Mezon retrèt

 • Swen Egi alontèm

 • Sant Byennèt ak Aktivite pou granmoun aje yo

bottom of page