top of page
White Green Gradient Health Is Our Priority YouTube Thumbnail.jpg

Ekip nou an

Founisè nou yo

Rankontre ekip la.   Yon ekip founisè ki gen divès kalite kiltirèl, ki gen anpil ladrès e ki baze sou kalite ki pare pou kreye patenarya avèk ou nan swen sante w.  

 

Sonje byen, nan Sant Medikal Santé Plus, ou pa sèlman yon pasyan.  

Ou fè pati Fanmi Santé Plus! 

DSC_9614_edited.jpg

Doktè Reynaldo Pezzotti Smith 

Ofisye Medikal anchèf Founisè Swen Prensipal

DSC_9614_edited.jpg

Doktè Reynaldo Pezzotti Smith M.D

Direktè Medikal

“Mwen se yon doktè devwe ki gen plis pase 15 ane eksperyans nan klinik swen prensipal pou pasyan ekstèn, lopital pou pasyan ki entène, ak anviwònman medikaman ijans. Mwen sèvi ak eksperyans sa a pou m pi byen pran swen pasyan mwen yo epi ede yo vin an sante, rete an sante, epi rete deyò lopital la. Kòm yon imanitè, mwen trè pasyone pou bay bon jan kalite swen ak edikasyon pou chak pasyan mwen wè nan wòl mwen nan Sant Medikal Santé Plus.”

DSC_9570_edited.jpg

Aneilla Alcin, APRN

Direktè Operasyon Klinik Founisè Swen Prensipal

“Mwen se yon Enfimyè Praktisyonè ki sètifye nan Komisyon Konsèy ak yon espesyalizasyon nan Pratik Familyal. Mwen konnen mwen devouman pou swen pasyan yo, toujou fè efò pou asire byennèt ak konfò pasyan mwen yo. Kapasite mwen pou konekte ak pasyan yo ak fanmi yo sou yon nivo pèsonèl se te yon konsantre kle nan karyè mwen, ki pèmèt mwen touche konfyans nan pasyan mwen yo sou vwayaj swen sante respektif yo. "

FjvHOx.jpg

Awais Siddiki

MD, Primary Care Provider

image_2600132velez_edited_edited_edited.jpg

Dr.Jonathan Velez Rivera 

MD, Medical Director | Endocrinologist

DSC_9636_edited.jpg

Dr.Orly Pena Sanchez 

MD, Primary Care Provider

DSC_9593_edited.jpg

Doktè Ricardo Gaspard

MD, Primary Care Provider

SMITH,WANDA_edited_edited.jpg

Wanda Smith

MD, Founisè Swen Prensipal

DSC_9551.jpg

Ricardo Guzman Matos

MD, Founisè Swen Prensipal

DSC_9586_edited.jpg

Angela Colon Santiago

MD, Founisè Swen Prensipal

IMG_0796_edited.jpg

Dr.Clarence.ST  Hilaire

MD, Founisè Swen Prensipal

DSC_9601_edited.jpg

Frans Paul

APRN, Founisè Swen Prensipal

IMG_4998.jpg

Eldia Auguste

APRN, Founisè Swen Prensipal

DSC_9546_edited.jpg

Natalie Tyler

APRN, Founisè Swen Prensipal

DSC_9561_edited.jpg

Yanela Molina Chuy

APRN, Founisè Swen Prensipal

bottom of page